Tema

Videregående opplæring i Norge

Her finner du statistikk om elever i videregående opplæring.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Antall elever som får støtte

Antall elever i vanlig videregående opplæring som har fått støtte (elever med ungdomsrett), historisk utvikling.

Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, er rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år.

Fra høsten 2015 gis det i videregående opplæring kun lån til elever over 18 år som ikke bor sammen med foreldrene sine. Dette forklarer nedgangen i antall låntakere.

Støttebeløp til elever

Gjennomsnittstøtte i vanlig videregående opplæring, historisk utvikling

Type stipend

Tildeling av stipend til elever i vanlig videregående opplæring (elever med ungdomsrett), siste undervisningsår. En elev kan ha flere typer stipend.

Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, er rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år.

Stipend til skolepenger til videregående opplæring er kun for videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler.

Elever med bostipend

Antall elever med bostiped etter folkeregistrert adresse, historisk utvikling

Fra 2018 ble fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag slått sammen til Trøndelag fylke

Støtte til EØS-borgere

Støtte til EØS-borgere og deres familiemedlemmer i videregående opplæring, siste undervisningsår.

Videregående opplæring» vil si vanlig videregående opplæring med ungdomsrett. Å ha ungdomsrett vil si å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1. Normalordningen er tre års videregående opplæring. Når en elev har startet videregående opplæring, er rettighetene i fem (eventuelt seks) år, men innen utgangen av fylte 24 år.