Tema

Elever i Norge

Her finner du statistikk om elever og lærlinger i videregående opplæring.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Elever med støtte

Antall elever i videregående opplæring med støtte, historisk utvikling. 

Oversikten viser elever med ungdomsrett. De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling, har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Type stipend

Tildeling av stipend til elever i videregående opplæring, undervisningsåret 2020-2021.  

Oversikten viser elever med ungdomsrett. De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling, har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. 

Borteboerstipend og fylke

Antall elever med borteboerstipend etter folkeregistrert adresse, undervisningsåret 20202021. 

Oversikten viser elever med ungdomsrett. De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling, har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.