Tema

Tilbakebetaling

Her finner du statistikk om tilbakebetaling av studielån.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Tilbakebetalere og oppsagte lån

Antall og andel oppsagte lån, historisk utvikling.

Ved oppsigelse av lånet forfaller hele gjelden til betaling. Når lånet blir sagt opp, løper det forsinkelsesrenter på hele gjelden. Statens innkrevingssentral (SI) innkrever oppsagte lån for Lånekassen. 

Betalingsutsettelse

Antall tilbakebetalere og antall kunder som har fått betalingsutsettelse, historisk utvikling.

Purringer

Antall førstegangsvarsler og andel purringer, historisk utvikling.

I juni 2014 gikk Lånekassen over fra kvartalsvis til månedlig betaling. Dette forklarer den markante økningen i antall førstegangsvarsler, fra  juni 2014.

Betalingsform

Betalingsvarslinger fordelt på betalingsform, historisk utvikling.

Inkassoloven ble endret fra 2017, og fra juni samme år kunne Lånekassen sende purringer elektronisk.

Sletting av renter

Antall kunder som har fått rentefritak, dvs. sletting av renter, siste tre år

Flere kunder har søkt om rentefritak av flere årsaker. Det forklarer hvorfor summen av alle årsakene er lavere enn totaltallet

Gjeldsutviklingen

Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning, historisk utvikling.

Gjennomsnittsgjeld

Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning i utlandet og i Norge, historisk utvikling.

Ikke prisjustert.

Utestående renter m.m.

Utestående renter, ettergivelser, rentestøtte og tap, historisk utvikling

Sletting av gjeld (beløp)

Sletting av gjeld, historisk, beløp.

Finnmarksordningen omfatter ettergivelse i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms og ettergivelse for leger i enkelte kommuner.

Kvoteordningen blir gradvis avviklet fra og med undervisningsåret 2016-2017. Avviklingen innebærer at det ikke tas opp nye kvotestudenter fra og med høstsemesteret 2016. Studenter som allerede er i gang med en utdanning under kvoteordningen, vil likevel ha rett til å fullføre utdanningen med støtte fra Lånekassen.

Permanent overførte saker til SI

Antall saker permanent overført til Statens innkrevingssentral (SI), historisk utvikling

Fast og flytende rente

Antall kunder med flytende og fast rente, historisk utvikling

Renteutviklingen

Fast og flytende studielånsrente, siste tre år

Utlånsportefølje

Utestående fordringer i milliarder kroner,  historisk utvikling

Tilbakebetalere per fylke

Antall tilbakebetalere etter folkeregistrert adresse, 2019