Tema

Hovedtall

Her finner du statistikk om kundeservice, digitalisering, regnskap m.m.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Tildeling stipend og lån (antall)

Antall søkere og støttemottakere, historisk

Tildeling av stipend og lån (beløp)

Tildeling av stipend og lån i kroner, historisk

Basisstøtten til studentene utbetales som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend, avhengig av studieløp og progresjon, inntekt og formue, og bostatus under studiene. Man kan få omgjøring for fire år tilbake. Tall for utdanningsstipend for 2019–2020 er ikke tilgjengelige, da omgjøring for 2020 først skjer i 2021. Tallet for 2014–2015 og 2015–2016  er tilnærmet endelig, mens tallene for senere undervisningsår vil øke.

Nettbesøk

Antall besøk på lanekassen.no, historisk

 

E-post fra kunder

Antall e-post fra kunder og behandlingstid for e-post, historisk utvikling.

 

Telefonhenvendelser

Viser historisk utvikling i telefonhenvendelser fra kunder.

Svarprosent beregnes med utgangspunkt i unike telefonnummer, flere henvendelser fra samme nummer telles ikke. 

Helmaskinell behandling

Helmaskinell behandling av søknader om støtte, betalingsutsettelser og sletting av renter, historisk.

Søknader som blir behandlet helmaskinelt, blir ikke vurdert av en saksbehandler.

Nettsøknader

Andel nettsøknader, historisk utvikling

Støttesatser

Støttesatser (basisstøtte) i nominelle kroner og faste (dvs. prisjusterte) kroner, historisk utvikling.

Innkrevningsresultat

Innkrevningsresultat (midlertidig overrførte lån), historisk utvikling

e-signeringer

Andel e-signeringer, historisk. 

Elektronisk foreldresignering var ikke mulig før i 2016.

Brev (papir)

Brevutsendelser

Elektroniske varslinger

Andel elektroniske varslinger ved desemberforfall, historisk utvikling

Ekstrastipend

Antall ekstrastipend, historisk utvikling.