Tema

Hovedtall

Her finner du statistikk om kundeservice, digitalisering, regnskap m.m.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Tildeling stipend og lån (antall)

Antall søkere og støttemottakere, siste fire undervisningsår

Tildeling av stipend og lån (beløp)

Tildeling av stipend og lån i kroner, siste tre undervisningsår.

Basisstøtten til studentene utbetales som lån, men inntil 40 prosent av beløpet kan bli gjort om til utdanningsstipend, avhengig av studieløp og progresjon, inntekt og formue, og bostatus under studiene. Man kan få omgjøring for fire år tilbake. Tall for utdanningsstipend for 2017–2018 er ikke tilgjengelige, da omgjøring for 2018 først skjer i 2019. Tallet for 2014–2015 er tilnærmet endelig, mens tallene for senere undervisningsår vil øke.

Nettbesøk

Antall besøk på lanekassen.no og Dine sider, siste tre årene.

2016 var det første hele året vi har egne innloggingstall for Dine sider, som henger sammen med at vi i mars 2015 fikk nye Dine sider. 2017- og 2016-tallet kan derfor ikke sammenliknes med tallene fra 2015.

E-post fra kunder

Antall e-post fra kunder og behandlingstid for e-post, historisk utvikling.

Økningen i antall e-post i 2016 skyldes at henvendelser om bokontroll i 2016 kom inn som e-post via ny bokontrollside på Dine sider, mens det tidligere kom per post eller som vedlegg til søknader.

Telefonhenvendelser

Viser historisk utvikling i telefonhenvendelser fra kunder.

Svarprosent beregnes med utgangspunkt i unike telefonnummer, flere henvendelser fra samme nummer telles ikke. 

Helmaskinell behandling

Helmaskinell behandling av søknader om støtte, betalingsutsettelser og sletting av renter, historisk.

Søknader som blir behandlet helmaskinelt, blir ikke vurdert av en saksbehandler.

Nettsøknader

Andel nettsøknader, historisk utvikling

Støttesatser

Støttesatser (basisstøtte) i nominelle kroner og faste (dvs. prisjusterte) kroner, historisk utvikling.

Innkrevningsresultat

Innkrevningsresultat (midlertidig overrførte lån), historisk utvikling

e-signeringer

Andel e-signeringer, historisk. 

Elektronisk foreldresignering var ikke mulig før i 2016.

Brev (papir)

Brevutsendelser, siste tre årene

Elektroniske varslinger

Andel elektroniske varslinger ved desemberforfall, historisk utvikling

Ekstrastipend

Antall ekstrastipend, historisk utvikling.