Tema

Studenter i utlandet

Her finner du statistikk om norske studenter i utlandet, både de som tar hele graden sin utenlands (gradsstudenter) og de som tar deler av gradsutdanningen sin i utlandet (utvekslingsstudenter).

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Antall norske studenter i utlandet

Antall gradsstudenter og utvekslingsstudenter i utlandet, historisk utvikling

Populære land blant gradsstudenter

De fem mest populære landene for norske gradsstudenter å studere i utlandet, siste ti år 

Gradsstudenter og kjønn

Antall og andel gradsstudenter i utlandet fordelt på kvinner og menn, historisk utvikling

 

 

Populære læresteder blant gradsstudenter

De mest populære lærestedene for gradsstudenter i utlandet, undervisningsåret 20202021 

Populære fag for kvinner og menn

De mest populære fagene blant gradsstudenter i utlandet, fordelt på kjønn, undervisningsåret 20202021 

Gradsstudenter og fag

Gradsstudenter i utlandet fordelt på fag og utdanningsnivå, undervisningsåret 2020-2021

Skolepengestøtte

Skolepengestøtte antall og beløp, historisk utvikling

Gradsstudenter, alder og kjønn

Gradsstudenter fordelt på alder og kjønn, undervisningsåret 20202021 

Gradsstudenter i de ulike land

 Gradsstudenter i utlandet fordelt på land, undervisningsåret 2020-2021

Utvekslingsstudenter per land

Utvekslingsstudenter i utlandet fordelt på land, 2020-2021

Gradsstudenter og fylke

Gradsstudenter i utlandet med folkeregistrert adresse, undervisningsåret 20202021 

Utvekslingsstudenter med fylke

Antall utvekslingsstudenter i utlandet etter folkeregistrert adresse, undervisningsåret 2020-2021

Utvekslingsstudenter fra norsk lærested

Utvekslingsstudenter fordelt på norsk lærested og land de har studieopphold i, undervisningsåret 2020-2021 

Populære land blant utvekslingsstudenter

De fem mest populære landene å studere i for utvekslingsstudenter, historisk utvikling