Tema

Høyere utdanning i utlandet

Her finner du statistikk om norske studenter i utlandet.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Studenter i utlandet

Antall gradsstudenter og delstudenter i utlandet, historisk utvikling

Populære land, delstudenter

 Fem mest populære land for delstudenter, historisk utvikling

Populære land, gradsstudenter

Fem mest populære land for gradsstudenter, historisk utvikling

Gjennomsnittsgjeld

Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning i utlandet, historisk utvikling. 

Ikke prisjustert.

Gradsstudenter og kjønn

 Gradsstudenter i utlandet fordelt på kjønn, historisk utvikling

Lån til gradsstudenter

Gjennomsnittbeløp ved tildeling av lån til gradsstudenter i utlandet, siste undervisningsår

Stipend til gradsstudenter

Gjennomsnittbeløp ved tildeling av stipend til gradsstudenter i utlandet, siste undervisningsår.

Skolepengestøtte og tilleggsstipend blir valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn ett prosentpoeng fra 1.april.

Populære læresteder

Mest populære læresteder for gradsstudenter i utlandet, siste undervisningsår

Populære fag per kjønn

Mest populære fag blant gradsstudenter i utlandet, fordelt på kjønn, siste undervisningsår

Gradsstudenter fag

 Gradsstudenter i utlandet fordelt på fag og utdanningsnivå, siste undervisningsår

Gradsstudenter alder

 Gradsstudenter fordelt på alder og kjønn, siste undervisningsår

Gradsstudenter per land

 Gradsstudenter i utlandet fordelt på land, siste undervisningsår

Delstudenter per land

Delstudenter i utlandet fordelt på land, 2017-2018

Gradsstudenter per fylke

Gradsstudenter i utlandet etter folkeregistrert adresse, siste undervisningsår

Delstudenter per fylke

Antall delstudenter i utlandet etter folkeregistrert adresse, siste undervisningsår

Delstudenter norsk lærested

Delstudenter fordelt på norsk lærested og land de har studieopphold i, siste undervisningsår.