Tema

Høyere utdanning i Norge

Her finner du statistikk om studenter i Norge.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Type stipend

Gjennomsnittbeløp ved tildeling av stipend til studenter i høyere og annen utdanning, siste undervisningsår.

I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. (inkluderer også elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett).

Skolepengestøtte og tilleggsstipend blir valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april.

Studenter og studiebelastning

Antall støttemottakere i høyere og annen utdanning, fordelt på studiebelastning, siste undervisningsår.

Foreldrestipend

Antall foreldrestipend i høyere og annen utdanning, fordelt på kjønn, historisk utvikling.

Tallene for 2017–2018 er ikke endelige, da man kan søke om foreldrestipend inntil 12 måneder etter at barnet er født.

Støtte til utenlandske borgere

Antall utenlandske statsborgere (med støtte) i høyere og annen utdanning, årsak til opphold, historisk utvikling

Støtte til EØS-borgere

Antall EØS-borgere og deres familiemedlemmer (med støtte) i høyere og annen utdanning, fordelt på utdanningstype, siste undervisningsår.

I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. Elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett er også inkludert i denne gruppen.

Gjennomsnittsgjeld

Gjennomsnittsgjeld ved avsluttet høyere utdanning i Norge, historisk utvikling.

Ikke prisjustert.