Tema

Studenter i Norge

Her finner du statistikk om studenter Norge, både de som tar høyere utdanning og de som tar utdanning ved fagskole, folkehøgskole, voksenopplæring osv.

Tilbake til topp
Velg statistikk eller scroll ned

Type stipend

Antall stipend til studenter i høyere og annen utdanning, undervisningsåret 2020-2021. En student kan ha flere typer stipend.

I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. (inkluderer også elever i videregående opplæring som ikke har ungdomsrett).

Skolepengestøtte og tilleggsstipend blir valutajustert hvis den norske kronen har styrket eller svekket seg med mer enn én prosent fra 1. april.

Det er studenter i Norge som drar på utveksling (delstudenter), som får reisestipend til utlandet, stipend til skolepenger i utlandet og språkstipend.

Studiebelastning

Antall studenter fordelt på studiebelastning, undervisningsåret 20202021 

Foreldrestipend

Antall foreldrestipend i høyere og annen utdanning, fordelt på kjønn, historisk utvikling.

Tallene for siste undervisningsår er ikke endelige, siden studenten kan søke om foreldrestipend inntil 12 måneder etter at barnet er født.

Stipend og lån til utenlandske borgere

Antall utenlandske statsborgere med støtte fra Lånekassen, historisk utvikling. Tallene omfatter både de som får støtte til høyere utdanning, videregående opplæring, fagskole, folkehøgskole o.l. 

Kvoteordningen for studenter fra utviklingsland m.m. ble avviklet i 2016–2017.

Støtte til EØS-borgere

Antall EØS-borgere og deres familiemedlemmer (med støtte) i høyere og annen utdanning, fordelt på utdanningstype, undervisningsåret 2020-2021.

I gruppen «annen utdanning» ligger fagskoler, folkehøyskoler, voksenopplæring m.m. Elever i vanlig videregående opplæring som ikke har ungdomsrett er også inkludert i denne gruppen.

Tilleggsstipend til søkere med nedsatt funksjonsevne

Antall tilleggsstipend til søkere med nedsatt funksjonsevne, historisk utvikling. 

Flyktningstipend

 Antall kunder som har fått flykningstipend og totalbeløp utbetalt, siste 5 årene