Personvern

Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven.

Behandling innebærer blant annet innhenting, utlevering og lagring av opplysninger. Formålet med behandlingen er å tildele stipend og/eller lån til utdanning og å forvalte tilbakebetaling av utdanningslån i samsvar med gjeldende regelverk.

Vi kan ikke gi rettigheter uten tilstrekkelig informasjon. Opplysningene kan bli utlevert til offentlige styresmakter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert slike opplysninger, til andre som behandler personopplysninger på vegne av Lånekassen og til den personen opplysningene gjelder.

Etter personopplysningsloven har du blant annet rett til innsyn i de opplysningene vi har om det, og til å rette eventuelle feil.

 

Lånekassen kan innhente opplysninger fra andre etter § 23 i utdanningsstøtteloven