Lånekassen i 2018

Oppsummering av Lånekassen i 2018

I 2018 behandlet Lånekassen 860 000 søknader, tildelte 30,1 milliarder kroner i stipend og lån, og antallet aktive kunder steg til 1 100500. Dette er de høyeste tallene i Lånekassens historie. Denne økningen har det vært mulig å håndtere fordi vi samtidig utvikler tjenestene våre, slik at blant annet selvbetjening og automatisering øker.  

Lånekassen har ambisjoner om å være innovativ og utviklingsorientert for stadig å levere bedre til kunder og eier. I 2018 har særlig to prosjekter vært gjeldende. For første gang har Lånekassen brukt kunstig intelligens for å plukke ut studenter til bokontroll. Resultatet er svært lovende, og gevinsten er at færre studenter må sende inn dokumentasjon, noe som gir betydelig mindre saksbehandling enn ved tidligere kontroller.  

Det ble i 2018 også startet et pilotsamarbeid med Sbanken for å utforske muligheten til å vise saldo på studielånet i kundenes nettbank. Piloten var vellykket, og på bakgrunn av dette jobbes det videre med hvordan dette eventuelt vil kunne bli tilgjengelig for alle Lånekassens kunder.  

I forslag til statsbudsjettet for 2019 foreslo Kunnskapsdepartementet en ny ordning for omgjøring av lån til stipend for studenter i høyere utdanning. I den nye ordningen kan noe av lånet gjøres om til stipend etter bestått utdanning, slik som i dag, mens en del først kan bli gjort om etter bestått grad. Den nye ordningen skal gjelde fra mai 2019, sammen med en rekke mindre endringer og tilpasninger til forskriftene for undervisningsåret 2019–2020. Dette har vært et av Lånekassens fokusområder i 2018.

 

Utlånsportefølje 

183, 9 milliarder kroner 

Totalt tildelt støtte 

30, 1 milliarder kroner  

Antall kunder 

1 100 500 

Antall søknader 

  • Andel saker som ble behandlet uten at en saksbehandler trengte å se på dem 
  • Av nærmere 1,4 millioner vedtak var omtrent 1,1 millioner helmaskinelle 

 

860000 

73 prosent 

Antall telefonhenvendelser 

337 500 

Antall e-henvendelser 

128 300 

Driftsutgifter 

 403,1 millioner kroner 

Antall årsverk totalt 

315