Koronaåret i Lånekassen

Som alle andre har også Lånekassens kunder vært preget av korona- situasjonen. Det har kommet egne koronatiltak for både studenter og de som betaler ned på studielånet sitt. Her er koronaåret oppsummert i tall. 

I forbindelse med pandemien har det kommet flere tiltak for Lånekassens kunder, blant annet mulighet til å søke et tilleggslån på 26 000 kroner for studenter som opplever nedgang i inntekt, og mulighet til ekstra betalingsutsettelse for de som betaler tilbake på studielånet. 

50 000 søkte om tilleggslån korona i fjor  

Våren 2020 valgte cirka 50 000 kunder å søke om tilleggslån korona. De aller fleste av disse, 96 prosent, var studenter, resten var elever i videregående skole. 

Også de som har nedgang i inntekt på grunn av korona mellom 16. juni 2020 og 15. juni 2021, kan søke om tilleggslån på 26 000 kroner. Ved utgangen av april hadde nærmere 33 000 studenter og elever fått innvilget tilleggslånet for denne perioden. Fristen for å søke er 30. juni. 

Våren 2020 ble det utbetalt 1,3 milliarder kroner i tilleggslån, mens det så langt i år er utbetalt rundt 850 millioner kroner. 

Ekstra betalingsutsettelser 

Det var også mange som benyttet seg av muligheten til ekstra betalingsutsettelser i fjor. Totalt fikk Lånekassen 345 000 slike søknader i 2020, mot 210 000 året før.  

Muligheten til ekstra betalingsutsettelse er utvidet til ut 2021. Innen utgangen av april har det i år kommet inn 122 100 søknader om betalingsutsettelse, mot 147 500 i samme periode i fjor og 80 200 i samme periode i 2019.  

Les om alle koronatiltakene for Lånekassens kunder i 2020 og 2021 her.